Skip to main content

Kinderfysiotherapie

Mara Tar Fysiotherapie is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Wat is kinderfysiotherapie?

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het werken met kinderen binnen de fysiotherapie vraagt een andere aanpak dan het werken met volwassenen. De belangrijkste reden hiervoor is, dat een kind nog in ontwikkeling is. Er is sprake van een voortdurend proces van groei, rijping en (dus) ontwikkeling. Daarnaast vraagt het werken met kinderen een andere (pedagogische) benadering.

Als geen ander weten wij dat het belangrijk is om kinderen aan te spreken op hun niveau je te verplaatsen in hun belevingswereld. Maar daarnaast hebben wij ook te maken met de ouders / verzorgers van de kinderen. Als kinderfysiotherapeut ben je vaak een ‘coach / begeleider’ van de ouders / verzorgers. Zij kunnen en moeten een belangrijke rol spelen in het ‘genezingsproces’. Buiten de ouders/verzorgers van het kind heeft de kinderfysiotherapeut ook vaak te maken met bijvoorbeeld de leerkracht van het kind, de zwemmeester of met de voetbaltrainer en ga zo maar door.

Wanneer kinderfysiotherapie?

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen; kinderen spelen veel en oefenen zo hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat die ontwikkeling van bewegen en zintuigen goed en bijna ongemerkt.
Maar bij sommige kinderen duurt dat langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat of de organen. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer- en specifieke oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Bij elke leeftijd horen een aantal omschreven vaardigheden. De kinderfysiotherapeut kan op basis daarvan vaststellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend is.

Voorbeelden van problemen of ziektebeelden die een kinderfysiotherapeutische behandeling wenselijk maken:

Baby en peuter:

 • Te vroeg geboren baby`s (pre- en dysmaturiteit)

 • Baby`s met een voorkeurshouding en een schedelasymmetrie

 • Baby`s die zich asymmetrisch ontwikkelen, zich overmatig strekken of veel huilen

 • Baby`s die door een lage of hoge spierspanning achterblijven op de normale ontwikkeling

 • Baby`s met een verlamming van een arm (Erbse parese/plexus brachialis laesie)

 • Syndroom van Down

 • Hersenbeschadiging (o.a. cerebrale parese)

Jonge kind:

 • Ontwikkelingsachterstand

 • Standsafwijkingen van rug, armen, benen en voeten (scoliose, x benen…)

 • Afwijkend motoriek (billenschuiven, op tenen lopen)

 • Afwijkend looppatroon

 • Ademhalingsproblemen

 • Jeugdreuma

 • Overgewicht/ obesitas

 • Conditie/uithoudingsvermogen

 • Zindelijkheidsproblemen

 • Kinderen die vaak vallen, in het algemeen instabiel zijn door een lage spierspanning

 • Kinderen die opvallend weinig bewegen of bang zijn om te klimmen en klauteren

 • Kinderen met een slecht lichaamsbesef en problemen in de ruimtelijke orientatie

 • Kinderen die moeite hebben met werkjes als knippen, kleuren en tekenen.

Oudere kind:

 • Kinderen met een schrijfprobleem (penvat, schrijfhouding, problemen met het vormen van letters…)

 • Kinderen die overgevoelig reageren op omgevingsprikkels als geluid, beweging of aanraking (hoog sensitieve kinderen)

 • Kinderen die opvallend achterblijven bij gymles of sportactiviteiten

 • Kinderen/pubers met groeipijn en sport- of dans letsels

 • DCD, NLD

 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen (P.D.D.)

 • Kinderen met problemen als gevolg van spierziekten of neurologische afwijkingen

 • Kinderen met hoofdpijnklachten

Intake, onderzoek en behandeling

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Als een kind voor het eerst bij een kinderfysiotherapeut komt volgt een intake. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. Ouders en eventueel leerkrachten, huisartsen en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen informatie geven over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

Kinderen van 0 tot +/- 2 jaar worden vaak aan huis onderzocht en behandeld. Het kind blijft zo in de eigen, ‘vertrouwde’, omgeving zodat het zich prettig voelt. Dit komt de therapie ten goede. Tevens kan de kinderfysiotherapeut in de thuissituatie van het kind allerlei adviezen geven aan de ouders / verzorgers die voor de behandeling van belang kunnen zijn. Kinderen vanaf +/- 2 jaar worden (indien mogelijk) in de praktijk onderzocht en behandeld. Voor een goede begeleiding van deze iets grotere kinderen biedt de praktijk meer mogelijkheden en uitdagingen.

Belangrijk in het werk van de kinderfysiotherapeut is dat de behandeling, zo mogelijk, functioneel gericht is. Dat wil zeggen, dat als een kind bijvoorbeeld problemen heeft met de schrijfmotoriek, we het schrijven en alles wat daar bij hoort, gaan oefenen. Hiernaast staat ‘spel’ centraal; oefeningen worden in spelsituaties aangeboden, passend bij het niveau van het kind.

Alle bevoegde kinderfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapeuten). Om geregistreerd te kunnen blijven is na – en bijscholing noodzakelijk.

De Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK) vertegenwoordigt de beroepsgroep van de kinderfysiotherapeuten en is aangesloten bij het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF).