Skip to main content

Rechten en plichten

Het is belangrijk om te weten dat u als patiënt van Mara Tar Fysiotherapie een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet zijn zowel de rechten als de plichten van patiënten en zorgverleners vastgelegd.

WGBO

De wet biedt patiënten niet alleen een leidraad in situaties waarin er een probleem is met een zorgverlener, maar zij moet vooral voorkómen dat er problemen ontstaan. Daarom is het belangrijk dat elke patiënt op de hoogte is van deze wet. Op de pagina WGBO (Rechten en Plichten) leest u meer informatie over de wet WGBO. De wet regelt de volgende onderwerpen.

  • recht op informatie

  • behandelen met toestemming

  • recht op inzage dossier

  • recht op privacy

  • recht op second opinion

Uw plichten

Naast rechten heeft u als patiënt natuurlijk ook plichten. U bent verplicht de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren. Doet u dat niet, dan kan de zorgverlener geen goede diagnose stellen en geen deskundige behandeling geven. Daarnaast dient u binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen. Ook bent u verplicht om zorg te dragen voor betaling van de behandeling.

Indentificatieplicht

Patiënten hebben een wettelijke identificatieplicht. Deze identificatieplicht is bedoeld om fraude in de zorg tegen te gaan. Dat betekent voor u dat u zich bij elk bezoek aan het ziekenhuis moet kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Dat kan met een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Op het identiteitsbewijs staat het burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer voor betrouwbare uitwisseling van zorggegevens.

Mara Tar Fysiotherapie is verplicht het BSN op te nemen in de administratie. Het wordt gebruikt als een ‘patiëntnummer’. Zo weet de fysiotherapeut zeker dat de patiënt degene is die hoort bij het BSN en de andere gegevens in de administratie. Bij volgende afspraken kan er opnieuw naar de legitimatie worden gevraagd. Ook kinderen tot 14 jaar moeten zich legitimeren in de zorg met een eigen identiteitsbewijs of door de bijschrijving in het paspoort van (één van de) ouders te laten zien.

Kijk voor meer informatie over BSN op de site van BSN Zorg.