Skip to main content

Vergoedingen en verzekeringen

Mara Tar Fysiotherapie heeft met alle (Nederlandse) zorgverzekeraars een contract afgesloten waardoor wij de behandeling direct kunnen declareren. Indien je voor fysiotherapie verzekerd bent krijg je geen rekening thuis gestuurd.

Vergoeding vanuit de basisverzekering vindt alleen plaats als:

1. Je jonger bent dan 18 jaar. In dat geval kun je rekenen op volledige vergoeding voor maximaal negen behandelingen fysiotherapie per jaar. Hebben die behandelingen door de fysiotherapeut niet het gewenste resultaat, dan vergoedt de zorgverzekeraar ook de volgende negen behandelingen. Ben je jonger dan 18 jaar en heb je een chronische aandoening? Dan is het zeer goed mogelijk dat je meer of zelfs alle behandelingen vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Welke aandoeningen hiervoor in aanmerking komen, staan op de zogenaamde chronische lijst (informeer bij je zorgverzekeraar).

2. U ouder bent dan 18 jaar en een chronische aandoening hebt. Als u ouder bent dan 18 jaar moet u de eerste twintig behandelingen zelf betalen (of vanuit een aanvullende verzekering). Daarna krijgt u de behandelingen alleen vergoed vanuit de basisverzekering als uw aandoening voorkomt op de chronische lijst (zgn. lijst Borst). Informeer bij uw zorgverzekeraar of zorgverlener.

Voor de kosten van fysiotherapie die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering kun je je aanvullend verzekeren. Indien je niet aanvullende verzekerd bent voor fysiotherapie moet je de behandelingen zelf betalen.
Of je verzekerd bent voor fysiotherapie en hoeveel behandelingen je vergoed krijgt kun je het beste navragen bij uw verzekeraar.

Alles wat vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt gaat NIET ten laste van uw eigen risico. Eigen risico geldt alleen als fysiotherapie vergoed wordt vanuit de basisverzekering, onder punt 1 besproken de chronische aandoeningen. Voor kinderen onder 18 jaar geld geen eigen risico.

Voor uitgebreide informatie over vergoedingen:
https://zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

Tarieven

Tarieven en Betalingsvoorwaarden

Wij zullen de declaratie rechtstreeks indienen bij je zorgverzekeraar. Behandelingen, die wij niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar brengen wij bij je in rekening. Dit gebeurt b.v. wanneer je niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent. Deze facturen worden eens per maand verzonden.

Betalingstermijn

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen voor onze facturen. Blijft een betaling uit, dan verkeer je in verzuim met ingang van de 15de dag na de factuurdatum. Wij zijn gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen, wanneer betaling langer dan 14 dagen uitblijft.

Annuleren en behandelen

Wanneer behandelingen korter dan 24 uur van te voren geannuleerd worden, brengen wij de gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening en hanteren we een no-show tarief van 75%. Buiten kantooruren en in het weekend kun je inspreken op ons antwoordapparaat. Wij verzoeken je het annuleren zo veel mogelijk te beperken. De agenda’s zijn overwegend volgeboekt. Het is soms heel moeilijk een passende vervangende afspraak te maken.

Een niet nagekomen afspraak wordt niet vergoed door de verzekeraar; je ontvangt hiervoor een factuur van ons.